– Vi valde Nox för att vi ville ha ett öppet system som hade kapacitet att bygga stora anläggningar. Systemet är väldigt flexibelt, och vi har kunnat påverka utvecklingen vilket var en förutsättning från starten, säger Tord Johansson, driftsakkunnig på Regionservice.

Integrerat med fastighetsfunktioner

Aras Security fortsätter arbetet med digitaliseringen i sjukhuset, och tillsammans med Swedsecur har de utvecklat integrationer mellan Nox och Lasarettets rörpostsystem, sop- och tvättsystem, och senare i år påbörjas integrationen till hissystemet.

–Utvecklingsarbetet på Lasarettet handlar om att effektivisera driften och underlätta för personalen att utföra sitt jobb, samtidigt som vi höjer säkerheten. I vissa fall betyder det att vi ska utveckla nya applikationer eller integrationer, vilket vi gjort med Aras Security som levererar säkerhetstekniken. Det här sättet att arbeta på kommer vi se mer av i framtiden, men det förutsätter öppna system och duktiga utvecklare, säger Magnus Berndtsson, projektledare på Swedsecur.

Engångskoder till kortläsare

Aras och Swedsecur har även levererat en lösning för engångskoder till sjukhusets kortläsare. En idé som föddes ur ett verksamhetsproblem när personalen förväntades följa med och öppna dörrar till besökare och patienter som skulle ta sig från en avdelning till en annan. Lösningen blev en webbapplikation som utvecklades av Aras Security, där personalen enkelt kan skapa koder anpassade till besökarens destination.

– Vi har verkligen fått visa kraften i Nox som öppet system, och styrkan i att vi själva utvecklar integrationer och andra tekniska lösningar till våra kunder. Vi vill helst utgå från kundens behov framför systemets tekniska förutsättningar, då säkrar vi att vår utveckling är relevant och slutresultatet blir alltid bättre. Både Region Skåne och Swedsecur har utmanat oss på ett bra sätt, och jag upplever alla är nöjda än så länge, säger Victor Siösteen, vd på Aras Security.

källa:  SECURITYUSER.COM